Ra đời từ năm 1909 với tên gọi Kawakita Denki Kigyosha (KDK), hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp điện, đến năm 1913, KDK bắt đầu sản xuất và kinh doanh loại quạt điện mang tên “Typhoon”. Sau 105 năm phát triển, những “Cơn lốc” đầu tiên ấy đã trở nên thân thuộc với khách hàng trên khắp thế giới.